0
Your Cart

Информация относно обработката на лични данни

Фирма „Кабо Груп“ ЕООД (по-нататък „Селинта“), в качеството си на администратор на лични данни Ви информира, в качеството Ви на субект на данни, за начина и обхвата на обработката на лични данни от страна на „Селинта“, в това число и обхвата на Вашите права, свързани с обработката на личните Ви данни от страна на „Селинта“.
1.Какви Ваши лични данни обработва „Селинта“?
„Селинта“ обработва лични данни съобразно Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, по-нататък „Регламент“) и съобразно приложимото национално законодателство за защита на личните данни, които данни предоставяте на „Селинта“ във връзка с покупката на стоки или използването на услуги (например в рамките на поръчване на продукти от онлайн магазина, абониране за получаване на бюлетина на selynta.com, както и при рекламация на стоки посредством центъра за връзка с клиента). Това са следните лични данни:
• Име и фамилия
• Имейл адрес
• Телефонен номер
• Адрес на пребиваване или адрес за доставка
• Парола в криптирана форма
• Профилна информация като години и пол
• Гласов запис при повикване до Центъра за връзка с клиента
„Селинта“ обработва и данни, които получава от Вас при покупката на стока или с това, че използвате услуги на фирмата. Това са следните лични данни:
• IP адрес
• „Бисквитки“
• Данни за браузъра и устройството
• Географски данни
• Данни относно осъществяването на поръчката (това са например вид, цена на продукта, дата на покупката, данни за състоянието на клиентския профил)
• Евентуално друг онлайн идентификатор
„Селинта“ обработва посочените лични данни единствено съгласно приведените долу цели и до степента и времето, необходимо за постигането на тези поставени цели.
2. С каква цел и с какви правни основания „Селинта“ обработва Вашите лични данни?
• Обработка на личните данни във връзка с покупката на стоки от онлайн магазина
• Обработката на лични данни е необходима за целите на сключването на договор за покупко-продажба и неговата реализация, доставката на поръчаната стока, а също и във връзка с изпълнението на законоустановените данъчни задължения.
• Докато правите поръчка „Селинта“ събира и обработва следните Ваши лични данни – име, фамилия, адрес на пребиваване или адрес за доставка,телефонен номер, имейл адрес. Предоставянето на тези лични данни е основна предпоставка за сключването или промените в договора за покупко-продажба, при което предоставянето на лични данни служи първо за Вашата безпогрешна идентификация и после за контакт с Вас с цел доставка на поръчаната стока.
• Обработка на личните данни във връзка с уреждането на предложения, въпроси и рекламации
• Правно основание за обработка на личните данни е изпълнението на договорните и законовите задължения на „Селинта“. Във връзка с уреждането на рекламации „Селинта“ обработва личните данни също и за целите на своите законни интереси за случаи на възможно възникване на спор при рекламация.
• При уреждането на рекламация „Селинта“ събира и обработва следните ваши лични данни – име, на фамилия, адрес пребиваване или адрес за доставка, телефонен номер, имейл адрес, история на транзакция на поръчките, данни за закупената стока, списък със звуковите файлове към Центъра за връзка с клиента.
• Обработка на личните данни във връзка с поддържането на клиентския Ви профил
• След като се регистрирате като потребител на selynta.com, „Селинта“ обработва Вашите лични данни, което е с цел поддръжка на клиентския профил. Правно основание за обработка на личните данни е изпълнението на договора, респективно преговорите с цел сключване на договор за покупко-продажба, доставката на поръчаната стока, свързаната с нея комуникация, както и за изпълнение на законовите данъчни задължения.
• При поддръжка на клиентския профил „Селинта“ обработва следните лични данни на субекта на данни – име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес на пребиваване или адрес за доставка, парола в криптиран вид, профилна информация като възраст и пол, данни, отнасящи се до осъществяването на покупката (като например вид и цена на стоката, дата на покупката, данни за състоянието на клиентския профил).
• Обработка на личните данни във връзка с изпращането на бюлетини (търговски съобщения)
• В случай че регистрирате имейл адреса си за получаване на бюлетин, „Селинта“ ще обработва следните Вашите лични данни – имейл адрес, въз основа на съгласието с обработката на личните данни с цел изпращане на рекламни съобщения и други търговски съобщения по електронен път, съгласно Закон №. 480/2004 ДВ за някои услуги на информационното общество. Вашите лични данни „Селинта“ ще започне да обработва едва след като регистрирате имейл адреса си за получаване на бюлетин на selynta.com и след това довършите регистрацията си с потвърждаване на съгласието си за обработка на личните данни с полученото имейл съобщение. Ако регистрацията не бъде довършена по горепосочения начин, Вашият имейл адрес ще бъде изтрит без ненужно забавяне.
• В случаите с настоящи клиенти „Селинта“ може да обработва Вашите лични данни в диапазон – име, фамилия, имейл адрес за горепосочените цели въз основа на правни основания и законен интерес.
• e)Обработка на клиентски данни със съгласие за маркетингови и търговски цели
• В случай че дадете своето съгласие за обработка на личните данни за маркетингови и търговски цели, „Селинта“ ще обработва следните Ваши лични данни – име, фамилия, пол, възраст, имейл адрес, IP адрес и произтичащото от него местоположение, данни, получени от „бисквитките“ и свързаните с тях технологии, данни, които се отнасят до покупката, данни за браузърите и устройствата и евентуално други онлайн идентификатори, с основна цел да бъдат създадени подходящи предложения на стоки и услуги на „Селинта“ или трети страни в зависимост от интересите на клиента, посредством всякакви средства за Интернет реклама и под формата на електронна комуникация, служеща за изпращане на персонални имейли с предложени, целенасочена реклама и други търговски съобщения посредством електронни средства съгласно измененията в Закон №. 480/2004 ДВ за някои услуги на информационното общество.
• f)Използване на „бисквитките“ и анализ на уеб страниците
• В случай че използвате уеб страницата на „Селинта“, Вие се съгласявате със събирането на „бисквитки“, които „Селинта“ използва на своите уеб страници с цел подобряване на функционирането на своите уеб страници, оценяване на тяхната посещаемост и с цел оптимизиране на маркетинговата активност, тоест предлагане на реклама на стоки на основата на оценката на Вашия интерес към стоката.
Какво представляват „бисквитките“ (cookies)?
„Бисквитките“ са марки файлове с данни, които посетен уеб сайт изпраща до Вашия браузър, който ги прехвърля на Вашия компютър, обикновено служат за различаване на отделните потребители. Личността на потребителя обаче не може да бъде идентифицирана въз основа на тази информация. „Бисквитките“ спомагат за запаметяване на Вашата дейност и предпочитания за определен период от време, за да не се налага отново да ги въвеждате когато се върнете или преминете от един уеб сайт на друг.
За какво използваме „бисквитките“?
„Бисквитките“ подпомагат Вашето по-удобно пазаруване и лесно сърфиране в уеб сайтовете. По-специално „бисквитките“ се използват за:
• Гарантиране на правилното функциониране на нашите уеб сайтове, да направят възможно довършването на поръчката на стока с възможно най-малко затруднения;
• Гарантиране на сигурен достъп, разпознаване на потребителя, превенция на измамно използване на данните за достъп и защита на данните на потребителя от достъп на неоторизирани страни;
• Запазване на идентификационните данни на нашите клиенти, за да не се налага да влизат всеки път наново;
• Запаметяване на съдържанието на клиентската кошница;
• Осигуряване на вида на уеб сайтовете, в зависимост от предпочитанията и изискванията на посетителите;
• Анализ на посещаемостта, поведението, предпочитанията и интересите на потребителите;
• Предлагане на реклами на стоки според интересите на потребителите.
Нашият уеб сайт selynta.com използва „бисквитки“, които от по отношение на тяхната издържливост могат да бъдат разделени на два основни типа. Временни „бисквитки“, т.нар. „сесийни „бисквитки“, които са само временни и остават на Вашето устройство само до затваряне на сесията на браузъра, и постоянни, т. нар. „постоянни „бисквитки“, които остават на Вашето устройство за по-дълго време. Временните „бисквитки“ правят възможно запазването на информация при преминаването от един уеб сайт на друг и премахват необходимостта от повторно въвеждане на някои данни. Веднага щом браузърът бъде затворен, те се изтриват от Вашето устройство. Постоянните „бисквитки“ помагат на Вашето устройство да идентифицира, дали посещавате повторно нашия уеб сайт, но по никакъв начин не ни позволява да Ви идентифицираме лично.
Според функциите им, разделяме „бисквитките“ на:
• конверсионни, които създават възможност за анализ на резултатите на различна канали за продажба;
• тракинг (проследяващи), които в комбинация с конверсионните помагат да се анализират резултатите на различна канали за продажба;
• ремаркетингови, които ни позволяват да персонализираме рекламното съдържание и да го насочваме правилно;
• аналитични, които ни помагат да повишим удобството на потребителите на нашия уеб сайт с това, че ни помагат да разберем как потребителите го използват.
• съществени, които са важни за основната функция на сайта.
Някои „бисквитки“ могат да събират информация, която впоследствие се използва от трети страни и която например директно поддържа нашата рекламна дейност (т.нар. „бисквитки“ на трети страни“). Например информация за продукти, закупувани от посетителите на нашите уеб сайтове, може да бъде показвана от рекламна агенция, за да можем по-добре да персонализираме изобразяването на интернет рекламни банери на избраните от Вас уеб сайтове. Въз основа на тези данни обаче по никакъв начин не можем да Ви идентифицираме лично.
Съгласие с използването на „бисквитки“те и неговото оттегляне
С използването на тези уебсайтове се съгласявате с употребата на „бисквитки“. Съгласието с използването на „бисквитки“ е доброволно. В случай, че не сте съгласни с употребата на някои или всички „бисквитки“, можете да ограничите тяхната употреба с настройките на своя браузър по долупосочения начин. Ако обаче го направите, може да се наложи да задавате ръчно някои функции всеки път, щом посетите нашите уеб сайтове, а някои услуги и функции може да не работят.
Деактивиране на „бисквитките“
Браузър Internet Explorer
1. В меню „Инструменти“ изберете функцията „Опции за Интернет“.
2. Сега кликнете върху раздела „Поверителност“.
3. След като блокирате всички „бисквитки“, преместете плъзгача на рамката нагоре.
4. Потвърдете настройките с „OK“.
Браузър Chrome
1. В меню „Настройки“ изберете „Разширени настройки“.
2. В раздела “Поверителност и сигурност“ кликнете на „Настройки на съдържанието“.
3. Кликнете на „бисквитки“.
4. Изберете „Разрешаване на сайтовете да запазват „бисквитки“ и да четат данни от такива“.
Браузър Firefox
1. В главното меню кликнете на „Firefox“ и след това върху функцията „Поверителност“.
2. Изберете раздел „Използване на потребителски настройки за хронология“
3. В секцията „Бисквитки“ деактивирайте „Приемане на бисквитки от сайтове“
4. Потвърдете промяната в настройките
Изтриване на „бисквитките“
Браузър Internet Explorer
1. В менюто с инструментите изберете „Защита“ и след това кликнете върху „Изтриване на хронологията на браузъра“
2. Поставете отметка в квадратчето „Бисквитки“
3. Кликнете върху бутон „Изтрий“
Браузър Chrome
1. В меню „История“ кликнете на „Изчистване на данните за сърфирането“
2. Маркирайте полето „бисквитки“ и други данни за сайтове“
3. Кликнете върху бутон „Изчиств. на данните“
Браузър Firefox
1. В главното меню кликнете върху „Firefox“ и след това върху стрелката с „История“.
2. Изберете раздела „Изчистване на скорошна история“
3. Изберете „Всичко“ в раздел „Времеви обхват на изчистване“
4. Размаркирайте детайлите с кликване върху бутона „Подробности“ и маркирайте полето „Бисквитки“ и натиснете бутон „Изтрий“
3. За какъв период ще обработваме Вашите лични данни?
• „Селинта“ обработва Вашите лични данни в случай на закупуване на стока от онлайн магазина, след реализиране на търговски отношения, също за времето, необходимо за осигуряването на взаимните права и задължения, произтичащи от договора и за период от две години от деня на изтичане на гаранционния срок на продукта за целите на законните интереси на „Селинта“u (виж горе). Издадените данъчни документи, съгласно поправка на § 35 от Закон № 235/2004 ДВ за данъка върху добавената стойност, се архивират за период от 10 години от издаването им. Поради необходимост да се докаже юридическата причина за издаване на данъчни документи се архивират и поръчките за период от 10 години, считан от деня на изпращане на поръчката към клиента.
• В случай че „Селинта“ обработва лични данни въз основа на Вашето съгласие за обработката на лични данни с маркетингови и търговски цели, или за изпращане на търговски съобщения по електронен път, съгласно изменения в Закон № 480/2004 ДВ за някои услуги на информационното общество, личните данни ще бъдат обработвани за период от 5 години или докато не оттеглите съгласието си. Ако оттеглите съгласието си, с това няма да засегнете обработката на Вашите лични данни от страна на „Селинта“ за други цели, въз основа на законови основания, в съответствие с тази Информация относно обработката на личните данни.
4. Кой ще има достъп до Вашите лични данни?
Личните данни, за постигане на горепосочените цели, могат да бъдат обработвани освен от фирма „Селинта“ и нейните служители, също и от партньори на „Селинта“. Външните партньори, които могат да обработват Вашите лични данни „Селинта“ избира грижливо и поверява лични данни само на онези партньори, които гарантират необходимата гаранция за налични технически и организационни мерки за избягване на случайно или противозаконно унищожаване, загуба, подмяна, неоторизиран достъп до предавани, съхранявани или по друг начин обработвани лични данни, или незаконен достъп до тях.
Субектите, които могат да имат достъп до Вашите лични данни, са или в бъдеще могат да бъдат:
• личности, които осъществяват за „Селинта“ техническа дейност на определена услуга или доставчици на технологии, които „Селинта“ използва за тези услуги (типично програматорска или друга поддържаща техническа услуга, сървърни услуги, разпространение на имейли, услуги, свързани с измерване на посещаемостта на нашите страници и приспособяването на тяхното съдържание към предпочитанията на потребителите);
• лица, които доставят стоката на клиентите на „Селинта“;
• лица, които на сайтовете на „Селинта“ имат поместени елементи, осъществяващи събирането на лични данни или следващи поведението на потребителите на тези страници (обикновено обаче в т.нар. псевдонимна форма, тоест без възможност за получаване на преки данни за идентификация), тоест най-вече личности, провеждащи чрез „бисквитките“ анализ на посещаемостта на нашите уеб сайтове и изпълнителите на рекламни системи във връзка с целенасочена реклама, провеждана с помощта на данните за осъществена покупка и данните, получени от „бисквитките“ (включително и ремаркетинг).
Освен това фирма „Селинта“ е длъжна да предостави някои от Вашите лични данни, съгласно действащите законови разпоредби, например на държавните органи, на съда или на органите, участващи в наказателното производство във връзка с евентуално правно, наказателно или гражданско съдебно производство.
5.Какви права имате по отношение на обработката на лични данни от „Селинта“?
Във връзка с Вашите лични данни като субект на данните имате следните права:
• Право по всяко време да оттегляте своето съгласие за обработка на личните данни (ако обработката се основава на съгласие, тоест например съгласие за обработка на лични данни за маркетингови и търговски цели; обработването на данни от „бисквитките“ може да бъде ограничено с промяна в настройките на Вашия браузър);
• Право на достъп до личните данни (право да изискате информация дали личните данни, които се отнасят до Вас, са или не са обработени от „Селинта“, а в случай, че това е така, имате право да получите достъп до тези данни и друга информация съгласно чл. 15 от регламента);
• Право на пренасяне на данни (Право да получите личните данни, които се отнасят до Вас, в структуриран, стандартен и машинно разчитан формат, и правото да предавате друга информация на друг администратор; и освен това правото личните данни да бъдат предадени директно от един администратор на друг, в случай че това е технически изпълнимо);
• Право на корекция (право да поискате от „Селинта“ без излишно забавяне да коригира неточните лични данни, които се отнасят до Вас);
• Право на ограничение на обработването (право да изискате от „Селинта“ да ограничи обработването, между другото в случай че поради упражнено право на корекция „Селинта“ провери верността на данните; или ако от страна на „Селинта“ личните данни са били обработени противозаконно, но не желаете тяхното анулиране);
• Право на анулиране (правото да изискате от „Селинта“ да изтрие Вашите лични данни без излишно забавяне, между другото, ако личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани, или сте оттеглили съгласието си, на основата на което личните данни са били обработвани от „Селинта“ и не съществува никакво друго законово основание за обработката им; или ако от страна на „Селинта“ личните данни са били обработвани противозаконно);
• Право на възражение (правото да изискате от „Селинта“ да престане да обработва Вашите лични данни въз основа на законовото право и законния интерес);
• Право да се обърнете с жалба към Комисията за защита на личните данни..
6.Как можете да се свържете с „Селинта“?
В случай на каквито и да било въпроси относно обработката на Вашите лични данни или използването на горепосочените права, можете да се обърнете към „Селинта“ писмено на имейл адрес office@selynta.com