0
Your Cart

Общи условия

Настоящите „Общи условия“ уреждат взаимоотношенията между електронния магазин „Selynta.” (наричан по-долу Selynta.com) като продавач от една страна и потребителите на интернет страницата и услугите, намиращи се на домейна Selynta.com (наричан за краткост сайт), като купувач от друга страна. Тези условия обвързват всички потребители, които с натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположен на страниците на Selynta.com (с изключение на линка към настоящите „Общи условия“) се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези „Общи условия“.
Интернет страницата www.Selynta.com е собственост на „Кабо Груп“ ЕООД
РЕГИСТРАЦИЯ
От Selynta.com можете да направите поръчка като гост или като регистриран потребител.
За да се регистрирате, трябва да си изберете уникално потребителско име и парола, както и да посочите адрес за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, при което Вашите данни ще бъдат запаметени в нашата база данни. След успешна регистрация и съхраняване на Вашите данни в системата, при всяка нова поръчка Вие ще имате възможност да промените адреса за доставка и личните си данни, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката, ако това е необходимо. С натискането на бутона „Поръчай“, Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждавате, че сте запознат и приемате настоящите Общи условия.
ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ
Предоставените от клиентите лични данни на Selynta.com (имена, адрес, телефон, e-mail и др.) ще бъдат използвани единствено и само във връзка и нуждите на договорните отношения на страните и в обслужването Ви като клиент – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с Вас и доставяне на информация под формата на информационен бюлетин (чийто абонамент можете да отмените по всяко време), спазвайки разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Selynta.com се задължава да не предоставя личните Ви данни под никаква форма на трети лица нито да ги използува за различни от горепосочените цели.
Правилно попълнената и изпратена чрез www.Selynta.com или телефонно обаждане поръчка е обвързващо предложение за сключване на договор за продажба от разстояние с продаващата страна, при което купувачът е обвързан от период на 21 дни от изпращането на поръчката да сключи договор с продаващата страна.
Самият договор за продажба е изготвен от продаващата страна и се смята за актуален след като продаващата страна изпрати стоката на получателя.
Предвид факта, че договорът за продажба, сключващ се между интернет магазина и потребителите на сайта, се сключва въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки, при която от момента отправянето на предложението до сключването на договора, както и за времето на сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си, договорът се явява договор за продажба от разстояние съгласно разпоредбите на ЗЗП.
Потребителят има право да анулира поръчката, т.е. да се откаже от предложението си за сключване на договор за покупка, без да дължи каквито и да е било неустойки, а то до момента на изпращане на стоката. Потребителят се задължава да уведоми продавача за този факт посредством имейл или по телефона.
Продуктите, закупени на сайта www.Selynta.com, не са предназначени за последваща продажба.
ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА
Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти, които потребителят е заявил, плюс цената за доставка и евентуално цената за застраховка на пратката. Всички цени са с предварително начислено ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Цените са посочени в левове. Към всяка поръчка се прилага фактура.
ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Един или повече от поръчаните артикули не са в наличност; при такива обстоятелства представител на Selynta.com ще се свърже с Вас във възможно най-кратък срок;
2. Адресът за доставка/фактура е непълен или погрешен;
3.Плащане с карта – поръчката е обработена и предадена на продавача чак след заплащането на дължимата сума от страна на купувача.
ДОСТАВКА
При поръчка от сайта Selynta.com доставката се извършва само на територията на България. Използваме куриерските услуги на Еконт и предлагаме опция „Преглед на пратка преди доставка“.
ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
При отказ от сключен договоp, на купувача ще бъдe възстановенa сумaта без излишно отлагане, а то най-късно в 14-дневен срок, считано от датата, на която продавачът получи съобщение от страна на купувача за отказ от сключен договора.
В случай че продуктът е бил употребяван, не може да се извърши отказ от сключен договор. В случай че върнатият продукт е непълен, увреден или видимо използван, продавачът има право да изисква компенсация за възникналите вреди.
За целите прилагане на правото за отказ от сключен договор, купувачът следва да уведоми за отказа от сключен договор продавача по електронната поща на адрес: office@Selynta.com
РЕКЛАМАЦИЯ
Въпреки че процентът на рекламации е изключително нисък, добре е да знаете, че продуктите от Selynta.com са със същата гаранция, каквато е предоставяна от стандартните магазини за бельо. В наш интерес е да уредим Вашата рекламация в най-кратък срок.
Законоустановеният срок за разглеждане на рекламация е 30 дни, след датата на заявяването ѝ.
Преди да изпратите рекламацията, моля свържете се с нас за повече информация на Email: office@Selynta.com
В пратката приложете описание на причината за рекламацията и копие от фактурата за закупената стока или информация за Вас, с която да идентифицираме Вашата покупка (най-често това е име, на което сме изпратили поръчката или въведен телефонен номер). Mоля, посочете номера на банковата сметка, по която желаете да Ви бъде възстановена сумата по върнатия продукт, в случай че Вашата рекламация бъде призната.
Не забравяйте да ни предоставите пълна информация за контакт с Вас, включително имейл и телефонен номер, на които да Ви уведомим за хода на рекламацията.
Ако рекламацията е призната, Вашите транспортни разходи по връщането на продукта ще бъдат възстановени до 14 дни от получаването на върнатата стока.
Не изпращайте стоките с транспортни компании, които ще изискват от нас наложен платеж. В такъв случай пратката няма да бъде приета. За изпращане на стоката обратно молим да използвате Български пощи.
ГАРАНЦИЯ
Гаранцията започва да тече от датата получаване на стоката от потребителя. Продуктите имат 24-месечен гаранционен срок. Продавачът е отговорен за всички дефекти на продуктите при получаването на стоката или при появяването им по време на гаранционния период. Това не се отнася за дефекти, причинени от грубо или неправилно прилагане или механични повреди.
ПОЗЛВАНЕ НА ОТСТЪПКИ ВАУЧЕРИ
Продавачът предоставя различни отстъпки (за лоаялни клиенти, количествени и др.). Всяка отстъпка има различни правила за прилагане.
В случай че отстъпка или ваучер за отстъпка не се прилага съгласно правилата на съответната отстъпка или ваучер за отстъпка, продавачът има право да не уважи приемането на такава отстъпка или ваучер за отстъпка. В такъв случай купувачът ще бъде информиран и ще му бъде предложена възможност за оформяне на поръчка без съответната отстъпка или приложения ваучеза отстъпка.
Правилата и условията за използване на съответна отстъпка са приложени или директно към отстъпката (под формата на информация) или при отстъпката е посочен линк към интернет страници, където правилата за отстъпката са подробно описани. В случай че при тълкуването на отстъпката възникнат неясности, важи тълкуването на начина на използване от страна на продавача.
Всяка отстъпка или ваучеp;може да бъде използван само веднъж, освен ако изрично не е посочено друго. В случай на многократно използване, продавачът има право да откаже да признае отстъпката или ваучера.
В случай че стойността на ваучер за подарък или ваучерът за отстъпка е по-висока от стойността на поръчката, разликата не се прехвърля върху нов ваучер и неизчерпаната сума не се връща обратно.
СПОРОВЕ И ЖАЛБИ
За всякакви въпроси, неуредени в настоящите Общи условия и допълнителни запитвания може да се свържете с наш служител на посочения имейл/телефон за връзка.
Въпреки че не го очакваме, в случай на възникнал спор можете като потребител да се обърнете към орган за алтернативно решаване на спорове, който орган за Република България е Комисията за защита на потребителите, https://kzp.bg/ Спорът може да се решава и онлайн.